Mgr. Martina Kasíková

  • učitelka 1. stupeň
  • logopedický asistent
    a preventista

Jsem třídní učitelkou v 1. třídě. Vedu kroužek Náprava na PC určený pro děti s vývojovými poruchami učení a Klíček pro tvůj jazýček, kde se věnujeme logopedii.

Konzultační hodiny Út – Pá 7.30 – 7.45 hod. nebo dle individuální domluvy.