Mgr. Lenka Hošková

Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2018/2019 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Ve školním roce 2017/18 jsem třídní učitelkou 8. třídy. Vyučuji zde TV (dívky) a SZV. Kromě toho vedu sportovní kroužky jak pro malé, tak velké děti.