Mgr. Barbora Karlovcová

  • Konzultační hodiny: pondělí – pátek od 7:15 do 7:45 hod., po domluvě i v jiný čas
  • Vyučované předměty: český jazyk, výtvarná výchova
  • Zájmové kroužky: Keramika
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2018/2019 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.