Mgr. Jakub Král

  • Vyučované předměty: chemie, zeměpis
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2018/2019 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

V letošním školním roce vyučuji na naší škole zeměpis, chemii a tělesnou výchovu na 2. stupni. Dále pak vlastivědu (4., 5.třída) a informatiku (5., 6.třída).