Mgr. Jiří Vondrášek

Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2018/2019 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Tento školní rok jsem třídním učitelem 3.B, kde učím český jazyk, matematiku a tělesnou výchovu. Dále učím matematiku v 5. třídě a informatiku v 9. třídě.