Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
» » 2. leden 2013
» Povinně zveřejňované údaje

Závazná forma informací o subjektu dle nařízení MŠMT

OSTATNÍ SDĚLENÍ A AKTUALITY
» » 25. červenec 2022

Seznam školních potřeb, kterými rodiče vybaví děti pro školní rok 2020/2021 podle tříd