Mgr. Dita Kleinhamplová

  • Konzultační hodiny: út-čt 7.30- 7.50
  • Vyučované předměty: Aj, Př, Pč

Jsem třídní učitelkou 6. třídy. Vyučuji anglický jazyk ve 4., 5., 6., 7. a 9. tř., pracovní činnosti ve 4. B tř., přírodopis v 6., 7., 8. tř. Konzultační hodiny: út-čt 7.30- 7.50.