Mgr. Dita Kleinhamplová

  • Konzultační hodiny: pá 7.30- 7.50
  • Vyučované předměty: Aj, Př, Pv
  • Zájmové kroužky: Dramatický kroužek
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Jsem třídní učitelkou 7. třídy. Vyučuji anglický jazyk ve 2., 3. B., 7. a 8. tř., pracovní výchovu ve 7. tř., přírodopis v 6.-9. tř. Konzultační hodiny: pá 7.30- 7.50.