Mgr. Dita Kleinhamplová

  • Konzultační hodiny: pá 7.30- 7.50
  • Vyučované předměty: Aj, Př, Přv, Pv, Pč
  • Zájmové kroužky: Dramatický kroužek
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2021/2022 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Jsem třídní učitelkou 8. třídy. Vyučuji anglický jazyk ve 4. B., 9. a 8. tř., pracovní výchovu ve 7. tř.a 4. A , přírodopis v 6.B, 7. -9. tř., přírodovědu v 5. třídě. Konzultační hodiny: pá 7.30- 7.50.