Mgr. Klára Pacáková

  • Konzultační hodiny: čtvrtek 7:30 - 7:45, nebo dle domluvy
  • Vyučované předměty: Český jazyk, dějepis

Ve školním roce 2022/2023 vyučuji český jazyk v 6.B , 8.A, 9.A a 9. B a dějepis v 7. třídě, 8. A, 8. B a v 9. A a 9. B.
 

Slovní druhy:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid

Vyjmenovaná slova:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova#exercise3

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-latkova-2-uroven/689

Podstatná jména konkrétní, abstraktní

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/podstatna-jmena/konkretni-abstraktni-podstatna-jmena

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Tvaroslov%C3%AD&topic=01.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+konkr%C3%A9tn%C3%AD%2C+abstraktn%C3%AD#selid

Pádové otázky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid

Koncovky podstatných jmen

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

Shoda podmětu s přísudkem

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#selid

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

Velká, malá písmena

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Tvaroslov%C3%AD&topic=05a.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+psan%C3%AD+velk%C3%BDch+p%C3%ADsmen#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=9&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Tvaroslov%C3%AD&topic=05a.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+psan%C3%AD+velk%C3%BDch+p%C3%ADsmen+%281%29#selid

https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena

Druhy přídavných jmen

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm

Koncovky přídavných jmen vzor mladý, jarní
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_049
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/4001

Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci3.htm

https://www.pravopisne.cz/2016/02/koncovky-pridavnych-jmen-pravokviz-10/

Koncovky přídavných jmen - souhrn
http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_i_y_v_koncovkach_pridavnych_jmen.php

http://www.diktaty.cz/cj1/index2.php?sekce=18

http://kaminet.cz/ces/pravopis/pridsouhrn.php

Druhy zájmen

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_zajmena

https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy

Tvary zájmena já

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4022

S sebou / sebou

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/zajmena/s-sebou-sebou

Tvary zájmen

http://imed-komm.jcu.cz/dir/36/quiz5b.html

Ji / jí

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_zajmena_on_ona_ono

můj / svůj

https://www.skolasnadhledem.cz/game/329

Druhy číslovek

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

Skloňování číslovek

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_cislovky_3

Pravopis číslovek základních a řadových

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_cislovky_4

Mluvnické kategorie sloves

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/240-tvaroslovi/1484-slovesa?scroll=1083

Slovesná osoba

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/697

Slovesný způsob

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-zpusob-2-uroven/987

Slovesný čas

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/707