Bc. Klára Pacáková

  • Konzultační hodiny: Úterý a čtvrtek 7:30 - 7:45
  • Vyučované předměty: Český jazyk, dějepis, anglický jazyk

Ve školním roce 2019/2020 vyučuji angličtinu ve 3. A, český jazyk v 6.A a 6.B a dějepis na celém druhém stupni.
 

Slovní druhy:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid