Hana Koulová

  • Asistentka
  • Vychovatelka ve ŠD

V letošním školním roce jsem asistentkou v 6.A třídě, mám na starosti ranní družinu a píšu školní kroniku.