Školní družina

Z kapacitních důvodů byla naše školní družina rozšířena na tři oddělení, aby byla uspokojena poptávka všech, kteří mají o docházku zájem.

1. oddělení ŠD:

2. oddělení ŠD:

3. oddělení ŠD: