Školní jídelna

Od 1.9.2021 se opět vaří pro cizí strávníky.

Do stravovacího systému vstoupíte zde, můžete se rovnou přihlásit, anebo i bez přihlášení zobrazit vydaný jídelníček kliknutím na odkaz „JÍDELNÍČKY“.


Ceny za obědy platné od 1. dubna 2022:

strávníci do 10 let 28,- Kč
strávníci nad 10 let 29,- Kč
strávníci nad 15 let 34,- Kč
cizí strávníci 74,-Kč
svačiny – žáci 1. – 4. třídy 21,-Kč
svačiny – žáci 5. – 9. třídy 22,-Kč

Oběd se skládá z polévky nebo předkrmu, hlavního chodu, nápoje a příp. doplňku (salát, dezert, ovoce).

Vnitřní řád školní jídelny naleznete ke stažení v Dokumentech zde

Doporučená pestrost stravy jídelního lístku v měsíci

Zeleninové a ovocné saláty denně. Mléčné výrobky, knackebroty apod. Polévky luštěninové a zeleninové.

Řád čipů v provozu jídelny

  • 1. Strávník si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny.
  • 2. Čip stojí 115,- Kč – záloha.
  • 3. Čip může strávník vrátit po skončení stravování ve školní jídelně do dvou měsíců vedoucí školní jídelny, bude mu vrácena záloha 115,- Kč.
  • 4. Čip, který se vrací, musí být nepoškozený.
  • 5. Čip se vracet nemusí.
  • 6. Ztratí-li strávník čip, musí si zakoupit nový za 115,- Kč.
  • 7. Najde-li strávník ztracený čip a má-li již zakoupen nový, přinese oba dva čipy nepoškozené vedoucí jídelny. Ta mu za jeden čip vrátí zálohu 115,- Kč.
  • 8. Čip není přenosný na jiného strávníka a není možné ho použít 2x v týž den.

Označování alergenů v potravinách

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Podrobnosti zde .