Informace

  1. Jídelna
  2. Informace

Nepřehlédněte

Školní jídelna vyhlašuje vánoční soutěž o nejlepší cukroví vyrobené dětmi, která se bude konat 22.12.23  

Veškeré informace na plakátech v budově školy a na hlavních dveřích.

ZÁKLADNÍ

Informace

Oběd se skládá z polévky nebo předkrmu, hlavního chodu, nápoje a příp. doplňku (salát, dezert, ovoce).

Vnitřní řád školní jídelny naleznete ke stažení v dokumentech

Doporučená pestrost stravy jídelního lístku v měsíci:
Zeleninové a ovocné saláty denně. Mléčné výrobky, knackebroty apod. Polévky luštěninové a zeleninové.

Označování alergenů v potravinách:
Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. 

Stravné:

strávníci do 10 let 36,- Kč
strávníci nad 10 let 37,- Kč
strávníci nad 15 let 43,- Kč
cizí strávníci 83,-Kč
svačiny – žáci do 10 let 24,-Kč
svačiny – žáci nad 10 let 25,-Kč

Cena obědu se stanoví podle věku žáka (Vyhláška o školním stravování 107/2005sb.,příloha č.2) tj.podle data narození, kterého žák dosáhne v daném školním roce.