Mgr. Lenka Helešicová

  • Konzultační hodiny: dle telefonické nebo mailové domluvy
  • Vyučované předměty: M, F

Na škole působím na pozici ředitelky od roku 2012.  Se svým pedagogickým sborem i týmem paní uklízeček i kuchařek a s panem  školníkem se staráme, aby se  ve škole děti cítily dobře a bezpečně, mnohé se naučily a prožily spoustu nových zážitků.

V tomto školním roce vyučuji matematiku v 9.A a fyziku v 9.A a 9.B. 

 

 

Na níže uvedených stránkách si procvičíte učivo z oblasti matematiky a fyziky. Testy jsou anonymní. Dozvíte se vyhodnocení a správné odpovědi. V některých odkazech naleznete i řešené příklady nebo materiál k referátům.

MATEMATIKA TESTY

http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/

http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=21

http://www.ucitel.net/testy/matematika

http://www.e-matematika.cz/sbirka-prikladu/

http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

https://www.zsstenovice.cz/testy/

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Matematika,1,0,276;1061,0,30,1,tn,1.html

https://matikaj.webnode.cz

FYZIKA – TESTY

http://testy.nanic.cz/testy/fyzika/

http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/testy.html

http://www.ucitel.net/testy/fyzika

http://www.ucenicko.estranky.cz/clanky/fyzika-testy.html

http://zspovrly.cz/vyuka/fyzika.html

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Fyzika,1,0,276;788,0,30,1,tn,1.html

http://www.navodarsekim.wz.cz

http://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=cz

http://animfyzika.wz.cz