Mgr. Marie Anna Vítámvásová

Jsem třídní učitelkou 4.třídy, kde vyučuji český jazyk, matematiku, angličtinu, vlastivědu a hudební výchovu. Vyučuji i hudební výchovu v první třídě. 

 

Konzultační hodiny jsou ve středu od 7:30 do 7:45, nebo jiný den po předchozí domluvě.