Mgr. Jakub Král

  • Vyučované předměty: chemie, zeměpis

V letošním školním roce vyučuji na naší škole zeměpis, chemii a tělesnou výchovu na 2. stupni. Dále pak informatiku v 6. třídě a v 5. třídě informatiku, tělocvik a vlastivědu, ve které jsem zároveň třídním učitelem.