Mgr. Jakub Král

  • Konzultační hodiny: úterý 7:30 - 7:45
  • Vyučované předměty: chemie, zeměpis
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Učitel chemie, zeměpisu, tělocviku, třídní učitel 6. A.