Mgr. Hana Lenková

  • Konzultační hodiny: Út – Čt 7.30 – 7.45 hod.
  • Vyučované předměty: Kromě Aj učím všechny další předměty ve 2. třídě a Vv ve 4. třídě.
  • Zájmové kroužky: Zdravý život
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Jsem třídní učitelkou 2. třídy, ve které učím všechny předměty mimo Aj (Aj zde vyučuje p.uč. Dita Kleinhamplová) Učím také Vv ve 4. třídě. Dále vedu kroužek Zdravý život pro děti z 1. stupně ZŠ.

Odkaz k procvičování učiva:

http://skolakov.eu/