Jiří Vondrášek

Tento školní rok jsem třídním učitelem 5. A, kde učím český jazyk, matematiku a informatiku. Dále učím matematiku a informatiku v 5. B a fyziku v 7. ročníku.