Jiří Vondrášek

  • Konzultační hodiny: úterý - 7:30 - 7:50
  • Vyučované předměty: 5. A - Čj, M, Inf, 5. B - M, Inf, 7. roč. - F
  • Zájmové kroužky: Keramika, pohybové hry
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Tento školní rok jsem třídním učitelem 5. A, kde učím český jazyk, matematiku a informatiku. Dále učím matematiku a informatiku v 5. B a fyziku v 7. ročníku.