Martina Václavovičová, Mgr.

  • Konzultační hodiny: středa 8,00 - 8,45
  • Vyučované předměty: M, INF

Školní peciální pedagog

 

speciálně pedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování spec.ped.metod

 

odborná podpora integrovaných žáků

vyhledávání žáků se SPU a jejich zařezení do spec. ped. péče

diagnostické a intervenční činnosti

metodické a koordinační činnosti

KONZULTACE:

St: 8,00 - 8,30