Zuzana Baxová

  • Asistentka
  • Vychovatelka II. oddělení ŠD
  • Zájmové kroužky: Vedoucí Čtenářského klubu

Působím jako asistentka pedagoga v 8. třídě a vychovatelka ve II. oddělení ŠD.