Zuzana Baxová, DiS.

  • Asistentka
  • Vychovatelka III. oddělení ŠD
  • Zájmové kroužky: Vaření I., Vaření II., Badatelský kroužek

Působím jako asistentka pedagoga v VIII.B a vychovatelka ve III. oddělení ŠD.