Zuzana Baxová

  • Asistentka
  • Vychovatelka II. oddělení ŠD
  • Zájmové kroužky: Vedoucí Čtenářského klubu
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Působím jako asistentka pedagoga v 8. třídě a vychovatelka ve II. oddělení ŠD.