Ing. Milan Krabec

  • Externí spolupracovník
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
  • Kontaktní email: milan.krabec@seznam.cz
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2022/2023 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Od 01.09.2018 vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 - GDPR