Lucie Pereira de Jesus

  • Asistent
  • Konzultační hodiny: Úterý 7,30-7,45
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2020/2021 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.