Zaměstnanci

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky

Učitelé

Vychovatelé

Asistenti

Ostatní zaměstnanci

Externí spolupracovníci

  • Krabec Milan - pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)