Informace

  1. Škola
  2. Informace

Nepřehlédněte

Hledáme nové kolegy do našeho sboru od září 2024 : Vyučující 2.stupně s aprobací zeměpis a tělocvik, případně v kombinaci s chemií, fyzikou, informatikou, pracovními činnostmi. Na celý i částečný úvazek. Kontakt pro zájemce: reditel.zs@mestomyto.cz, 731 560 966

ZÁKLADNÍ

Informace

Naši školu momentálně navštěvuje 232 žáků nejen z Mýta, ale i ze širokého okolí. Jako příspěvková organizace se ve spolupráci s městem neustále snažíme zajišťovat žákům co možná nejlepší zázemí, aby v kombinaci s kvalitní výukou byli dobře připraveni na vyšší stupně vzdělávání a na zdárný vstup do produktivního života.

Přejeme vám užitečné a příjemné chvíle zde strávené. Na základní škole většinou prožijeme největší část života věnovaného vzdělávání, projdeme zde vývojem od dětství k dospívání a také později snad nejčastěji právě na základní školu vzpomínáme.

Mnoho zdaru!